ÅLDERSANPASSAD FYSTRÄNING

Vi är övertygade om att fysträning är viktig och kommer gagna tennisjuniorerna i framtiden. Vi väljer att försöka få denna träning så rolig som det bara går – helst och gärna med ett tävlingsmoment involverat så att alla är ordentligt på tårna!

Antingen kan man ha renodlade fyspass eller lägga in det i en lite längre uppvärmning eller som ett avslut på det huvudsakliga idrottspasset.

Vad som är viktigt att tänka på är att anpassa den fysiska träningen efter barnens åldrar och mognad. Beroende på ålder och utvecklingsstadier är barnen mottagliga för olika typer av färdigheter, försök därför att åldersanpassa dessa moment så gott det går. Är ni osäkra på vad som passar just er grupp med spelare, prata med er regionsansvariga person så vägleder hen er.

sl-fys_01

sl-fys_02