FÖRÄLRAROLLEN

I Små Lirare ger vi barnen chansen att i ett långsiktigt perspektiv få varje individ att i lugn och ro utvecklas utifrån egna förutsättningar i en så avspänd miljö som möjligt. Vi vill också hjälpa till barnens föräldrar i sin roll, så vi ordnade ett seminarium där Peter Lundholm frågade ut tre toppidorttare och deras föräldrar om detta. Läs mer här