För att bli en bättre tennisspelare krävs inte bara att kunna slå en massa fina tennisslag. Det krävs även en harmoni både på och utanför banan. Att förlora en tennismatch i singel kan vara tufft även för de allra bästa men tillsammans börjar gruppen lära sig hur man ska stötta sin kompis även i motgång.  Glädje på och utanför planen samt ett eget driv skapar ofta de bästa resultaten och detta är något som gruppen kommer att jobba mycket med genom åren. En del av gruppen kommer kanske inte att känna samma tävlings och träningssug när de blir äldre men här kommer vi på olika sätt försöka få barnen att hålla sig kvar vid sin tennis så att man förhoppningsvis har sin tennis resten av livet i någon form.

Genom åren har barn och föräldrar hjälpt till att utveckla konceptet och tillsammans kommer vi att driva det vidare i samma anda. Variationen av egna erfarenheter hos vissa föräldrar samt upplevelser under resans gång gör att vi hela tiden utvecklas,  dels försöker följa utvecklingen, dels försöka hitta nya outforskade vägar att ta. Blir slutdestinationen collegespel, tränarkarriär eller något annat inom tennisen har gruppen lyckats att tillsammans nå resans mål.

Vi hoppas kunna sprida samma koncept runt om i Sverige vilket vi tror skulle göra svensk tennis till en mer avslappnad miljö både för barn och vuxna och är barnen får tävla på sina egna villkor.

VISION – HISTORIK – VÅRA REGLER – VISION – HISTORIK – VÅRA REGLER –

VISION

I Små Lirare ger vi barnen chansen att i ett långsiktigt perspektiv få varje individ att i lugn och ro utvecklas utifrån egna förutsättningar i en så avspänd miljö som möjligt. Idrott och tennis ska bli som en livsstil för barnen oavsett hur man utvecklas sportsligt. För att klara av framtida utmaningar tror vi att samarbetet och kamratskapet mellan föräldrar gör att man når drömmar och förväntningar som man inte skulle lyckas med i en ensam miljö.

HISTORIK

Små Lirare startades på hösten 2012.
Målsättningen för projektet var att få intresserade tennisspelande idrottskillar att på ett lekfullt sätt ta sig an olika utmaningar både individuellt och i grupp.  Från början var det 16 stycken killar från olika klubbar i Göteborgsområdet där åldern på killarna 7-8 år och tanken var också att få föräldrar att engagera sig ideellt tillsammans med barnen i en sport som annars kan kännas väldigt ensam.  Alla skulle känna sig delaktiga att få utveckla gruppen tillsammans.
Från början träffades vi en gång i månaden där vi varvade lekfulla övningar som rundtennis, stafetter och skoinnebandy med kortare matcher i singel och dubbel. Samtliga övningar har vi alltid gjort i lagform så att barnen ska känna att vi vinner och förlorar som ett lag.

Allteftersom har vi hela tiden adderat nya projekt. Vi har bl.a utmanat Helsingborgs Tennisklubb, vi har haft läger, vi har åkt skridskor och spelat hockey, vi har mött ”riktiga” klubblag i fotboll och innebandy och när vi har spelat tävlingar har vi spelat ”tillsammans” där laget har räknat sammanlagda vunna och förlorade matcher. Resultatet har blivit att de flesta av barnens bästa kompisar finns numera i gruppen vilket man ser inte minst när barnen tävlar att det finns en väldig gemenskap och trygghet både på och utanför tennisbanan.
I sammanhanget är det mycket viktigt att betona att ”små lirare” är ett komplement till den vanliga klubbverksamheten. Personen som håller i träffarna ska därför inte gå in på någon sorts teknik utan bara fungera som en inspiratör och lekledare.

Idag har Små Lirare växt och finns förutom i region Göteborg även i Stockholm och i region Syd.

REGLER

Vi som är med i Smålirare verksamheten ska vara bra representanter för Små Lirare. Vi ska uppföra oss vart vi än kommer – till exempel om vi får låna en hall så ska det se lika bra ut när vi kommer som när vi lämnar hallen. Här är reglerna vi barn (själva) har satt upp för våra träffar.
Regler som barnen själva har satt upp i framtiden när vi har sma lirare …